Bialetti French Press

Bialetti French Press 3130


[amazon_link asins='B006BMBLW2' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='f930aec3-dc15-11e6-b299-1b7ed68e3239'] [wp-review id=""]
Bialetti Kanne

Bialetti Kanne 3190 *French Press*


[amazon_link asins='B00GU5L4EA' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='f91e311f-dc18-11e6-ac6c-f7d2d69ab396'] [wp-review id="536"]
Caffettiera von Bodum - Kaffeezubereiter

Bodum® Caffettiera Kaffeebereiter


[amazon_link asins='B00008WU98' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='5007688e-d81e-11e6-b5b5-2975da1b1141']

[wp-review id="375"]

Bodum Chambord Kupfer

Bodum® Chambord Kupfer


[amazon_link asins='B00PW53CR6' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='7c71d24d-d96f-11e6-bf54-d521c02b2bc9'] [wp-review id="434"]
XGS-60TB Hario Glaskanne

Hario Glaskanne XGS-60TB 0,6L


[amazon_link asins='B000P4931S' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='a33908a6-dca4-11e6-95da-f1bd373e77ca'] [wp-review id=""]
Chemex Kaffee Glaskaraffe

Kaffee Glaskaraffe Chemex


[amazon_link asins='B000I1WP7W' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='bc227498-d8ba-11e6-bf22-a5e3e39dcbd2']

[wp-review id="406"]

Kaffeebereiter mit Siebstempel

Kaffeebereiter mit Siebstempel


[amazon_link asins='B01D4EVXVS' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='bfe74beb-dbc7-11e6-9cfa-291d83d8c4ec'] [wp-review id="459"]
Kaffeebereiter ohne Kunststoffe

Kaffeebereiter ohne Plastik


[amazon_link asins='B01M5AGMLN' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='77bd1747-dbc5-11e6-9ec5-29c948af5b05'] [wp-review id="454"]
Kaffeezubereiter Pour Over

Kaffeezubereiter Pour Over von Bodum®


[amazon_link asins='B01JLY1HSE' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='7bcb1668-d827-11e6-b98b-13f4b9b06dad']

[wp-review id="377"]

Bodum Pour Over Kaffeezubereiter

Pour Over Bodum® Kaffeezubereiter


[amazon_link asins='B00LOCYKIQ' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='61332217-d821-11e6-8d9a-c55bf0f01ee7']

[wp-review id="376"]

Kaffeebereiter von Sidera

Stabfilterkanne French Press 1 L


[amazon_link asins='B01GEEE3L2' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='d8d4ac7f-ed58-11e6-89ac-9377e1a73a82'] [wp-review id="496"]
Kaffeebereiter Syphon

Syphon Kaffeebereiter von Hario


[amazon_link asins='B000IKLQZK' template='Produkt-Kaffeezubereiter' store='kaffeezubereiter-21' marketplace='DE' link_id='aa529d68-dcae-11e6-a405-e34dcf2638a9'] [wp-review id=""]